Program regionalny

Firma Inter-Mont w 2013 r. uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013, działanie 1.1.2. Rozwój i Innowacje w MŚP na projekt pt. " Wprowadzenie nowych usług przez Inter-Mont Sp. z o.o. z Minkowic"