Innowacyjna gospodarka

Firma Inter-Mont w 2014 r. uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, na projekt pt. „Automatyzacja nadzoru zadań budowlanych realizowanych przez Inter-Mont Sp. z o.o. na rzecz partnerów biznesowych."